Személy- és vagyonőr (OKJ 32 861 01) E-000034/2013/A018

A képzés célja: 

A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő képessé váljon magán biztonságvédelmi feladatok ellátására. Megismerje és alkalmazni tudja a támadás elhárítás és a kényszerítő testi erő fogalmát, valamint annak alkalmazásának szabályait, jogi eseteit. Be tudja azonosítani a bűncselekményeket és a szabálysértéseket. Képes legyen hatáskörében ellátni objektumőri feladatokat. Képes legyen ügyfelek tájékoztatására, szükség esetén a tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályok ismeretében veszély helyzetekben helyzetektől függően eljárni. A résztvevő képes legyen hatáskörében, akadályozó személyek eltávolítására, parkolás ellenőrzésére, szállítmányozási utasításokat megismerve, azon szabályokat alkalmazva eljárni.

A képzés formája: 
Csoportos
A jelentkezés feltétele: 
alapfokú iskolai végzettség vagy a képzés megkezdhető a Közszolgálat szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
egészségügyi alkalmasság
a vagyonvédelemről szóló jogszabályokban megfogalmazott erkölcsi alkalmazási feltételek megléte
A képzés moduljai: 
10348-12 Magán-biztonságvédelmi alapfeladatok
10383-12 Objektumőri feladatok
10384-12 Személy-, vagyonőr speciális feladatai
Felnőttképzést kiegészítő tevékenységek: 
Előzetes tudásmérés (térítésmentes)
Képzési tanácsadás (térítésmentes)
Képzési szükségletek felmérése (térítésmentes)
Képzés hatékonyságának növelése
Munkavállalás elősegítése
Az OKJ vizsga: 

A vizsgára bocsátás feltétele:

  • a résztvevő hiányzása ne haladja meg a megengedett mértéket,
  • a modulzáró vizsgák eredményes teljesítése (szóbeli, írásbeli, gyakorlati)
  • a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara minősítési rendszerében erre feljogosított, a gyakorlati képzés feltételeivel rendelkező szakképzési hozzájárulásra kötelezett vagyonvédelmi gazdálkodó szervezetnél, a képzés utolsó szakaszában letöltött 40 óra időtartamú, összefüggő munkahelyi szakmai gyakorlatról igazolás bemutatása.

Az OKJ vizsgatevékenységek típusa: központi írásbeli, gyakorlati 

A program sikeres elvégzését igazoló okirat: 

Személy- és vagyonőr 32 861 01 OKJ bizonyítvány

A képzés költsége: 

Ha megadja az elérhetőségeit, munkatársunk felveszi Önnel a kapcsolatot telefonon vagy e-mailben. Töltse ki a ?Kapcsolatfelvétel? adatlapot vagy fáradjon be irodánkba.