Corvinus nyelvvizsga novemberi vizsgaidőszak

 

Jelentkezzen Corvinus nyelvvizsgára!

Jelentkezni lehet az novemberi vizsgaidőszakra, az alábbi vizsgafajtákra :

Corvinus általános nyelvvizsga angol és német nyelvből

alapfokon (B1)

középfokon (B2)

felsőfokon (C1).

Vizsgaidőszak: 2017. november 4-22.

Vizsgaidőpontok:

hallás utáni értés vizsga: 2017. november 4.

írásbeli vizsga: 2017. november 4.

szóbeli vizsga: vizsgaidőszakon belül bármelyik napon lehet, kivéve azírásbeli vizsga napját.

A vizsga helye: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. (Kecskeméti Református Általános Iskola épülete)

Jelentkezési és befizetési határidő: papíron: 2017. október 6. vagy online: 2017. október 8. (http://www.corvinusnyelvvizsga.hu/page/default.asp?id=CEKWLR).

Beosztás közzététele várhatóan: 2017. október 20.

Halasztási határidő: 2017. október 27.

Vizsga lemondása : 2017. november 3.

Eredmények közzététele várhatóan: 2017. november 30.

A változtatás jogát fenntartjuk!