Corvinus nyelvvizsga januári vizsgaidőszak

 

Jelentkezzen Corvinus nyelvvizsgára!

2018. január 1-től a minimálbér (2018-ban 138 ezer Ft) 25 %-áig visszatérítik az első nyelvvizsga díját a 35 év alattiak részére, ami így 34 500 Ft-ot jelenthet. A visszatérítés komplex középfokú (B2) nyelvvizsgára vagy az ezzel egyenértékű emelt szintű idegen nyelvű érettségi vizsgára és a komplex felsőfokú (C1) nyelvvizsgára vonatkozik.

 

Jelentkezni lehet a januári vizsgaidőszakra, az alábbi vizsgafajtákra:

Corvinus általános EGYNYELVŰ nyelvvizsga angol és német nyelvből

középfokon (B2)

felsőfokon (C1).

Corvinus ?Oeconom? angol, francia, német olasz, orosz, spanyol gazdasági szaknyelvből

középfokon (B2)

felsőfokon (C1).

Corvinus Nemzetközi kapcsolatok angol szaknyelvből

felsőfokon (C1).

 

Vizsgaidőszak: 2018. január 03-26.

Vizsgaidőpontok:

hallás utáni értés vizsga: 2018. január 03., 04.

írásbeli vizsga: 2018. január 06.

szóbeli vizsga: vizsgaidőszakon belül bármelyik napon lehet, kivéve az írásbeli vizsga napját.

A vizsga helye: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. (Kecskeméti Református Általános Iskola épülete)

Jelentkezési és befizetési határidő: papíron: 2017. november 10. vagy online: 2017. november 12. (http://www.corvinusnyelvvizsga.hu/page/default.asp?id=CEKWLR).

 

Beosztás közzététele várhatóan: 2017. november 24.

Jelentkezés visszavonás: 2017. november 12.

Halasztási határidő: 2017. december 05.

Vizsga lemondása: 2018. január 02.

Eredmények közzététele várhatóan: 2018. február 01.

A változtatás jogát fenntartjuk!