Corvinus nyelvvizsga augusztusi vizsgaidőszak

Jelentkezzen Corvinus nyelvvizsgára!

Jelentkezni lehet az augusztusi vizsgaidőszakra az alábbi vizsgafajtákra :

Corvinus általános nyelvvizsga angol, német nyelvből középfokon

Gazdasági szaknyelvvizsga angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelvből közép-, felsőfokon

Nemzetközi kapcsolatok szaknyelvvizsga angol nyelvből felsőfokon.

 

Vizsgaidőszak: 2017. augusztus 22. ? szeptember 1.

Vizsgaidőpontok:

hallás utáni értés vizsga: 2017. augusztus 22., 23.

írásbeli vizsga: 2017. augusztus 26.

szóbeli vizsga: vizsgaidőszakon belül bármelyik napon lehet, kivéve az

írásbeli vizsga napját.

A vizsga helye: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. (Kecskeméti Református Általános Iskola épülete)

Jelentkezési és befizetési határidő: papíron vagy online (http://www.corvinusnyelvvizsga.hu/page/default.asp?id=CEKWLR) június 16.

Beosztás közzététele várhatóan: június 30.

Halasztási határidő: augusztus 8.

Vizsga lemondása : augusztus 21.

Eredmények közzététele várhatóan: szeptember 21.

A változtatás jogát fenntartjuk!